Book Details 

Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych
(ang. Oracle 10g & Delphi. Programming databases)

ISBN: 83-246-0272-0
Format: B5, stron: 392
Zawiera CD-ROM

Data wydania: 02/2006


OPIS:

Oracle 10g to kolejna wersja chyba najbardziej znanej bazy danych. Jej stabilność i wydajność to już niemal legenda. W oparciu o Oracle tworzone są setki aplikacji bazodanowych operujących na milionach rekordów. Tego typu aplikacje często muszą być przygotowane w krótkim czasie. Do takich właśnie zastosowań doskonale nadaje się Delphi -- środowisko programistyczne umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji. Dzięki zaangażowaniu firm trzecich powstały komponenty, moduły i biblioteki pozwalające na współpracę Oracle i Delphi oraz sprawne budowanie aplikacji bazodanowych łączących te platformy.

Książka "Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych" to podręcznik dla programistów zamierzających tworzyć takie właśnie aplikacje. Przedstawia podstawy działania i obsługi Oracle 10g oraz metody wykorzystywania tej bazy danych w aplikacjach pisanych w Delphi. Opisuje różne technologie dostępu do danych i komponenty pozwalające na realizację zadań związanych z obsługą bazy. Pokazuje również sposoby generowania raportów w Rave Reports z wykorzystaniem danych pochodzących z Oracle 10g.

 • Instalacja Oracle 10g
 • Korzystanie z narzędzi Enterprise Manager i SQL*Plus
 • Projektowanie bazy danych
 • Komunikacja z bazą danych za pomocą BDE
 • Stosowanie komponentów ADO
 • Korzystanie z dbExpress i ODAC
 • Tworzenie raportów za pomocą Rave Reports
 • Analiza danych


ZAWARTOŚĆ CD:

"Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych" -- zawartość CD:

Zawartość CD-ROM-u

 • Katalog Kody źródłlowe zawiera listingi wszystkich programów omówionych w książce.
 • Katalog Delphi 2005 Architect zawiera środowisko Delphi 2005 Architect w wersji czasowej oraz dodatki niezbędne do zainstalowania Delphi 2005.
 • Katalog PL_SQL Developer zawiera wersje 6.0 i 7.0 beta programu PL/SQL Developer oraz zestaw pluginów do tego programu.
 • Katalog Komponenty Odac zawiera komponenty ODAC dla kilku wersji Delphi, C++ Buildera i Kylixa oraz dokumentację w języku angielskim.
 • Katalog DKG Advanced Solutions Oracle Products zawiera zestaw narzędzi firmy DKG Advanced Solutions:
  • DBDiff for Oracle ver 3.0,
  • DBDiff Squared,
  • DBInstaller,
  • DBScripter for Oracle ver. 1.1,
  • OraEdit Pro ver. 3.3,
  • OraEdit ver 3.3,
  • OraPowerTools.


SPIS TREŚCI:

"Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych" -- spis treści:

Wstęp (9)

Część I Baza danych Oracle 10g (11)

Dlaczego Oracle 10g? (13)

Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja środowiska Oracle 10g (15)

 • Wymagania systemowe (15)
 • Instalacja Oracle 10g (16)

Rozdział 2. Pakiet Oracle 10g Companion (27)

 • Wstęp (27)
 • Instalacja pakietu Oracle 10g Companion (27)
 • Konfiguracja DAD (33)

Rozdział 3. Środowisko pracy użytkownika bazy danych Oracle 10g (35)

 • Enterprise Manager (35)
  • Uruchamianie (35)
  • Nagłówek (41)
  • Home (45)
  • Performance (49)
  • Administration (62)
  • Maintenance (79)
 • iSQL*Plus (83)
  • Uruchamianie (84)
  • Preferences (87)
  • History (92)
  • Workspace (93)
  • Uprawnienia SYSDBA i SYSOPER (99)
 • Oracle HTTP Server (105)
  • Uruchamianie (106)
  • Własna strona HTML (109)

Rozdział 4. Przykładowa baza danych (111)

 • Wstęp (111)
 • Tworzenie przestrzeni tabel (111)
 • Tworzenie schematu użytkownika (116)
  • Profile użytkownika (116)
  • Konta użytkowników (118)
  • Role i uprawnienia (120)
 • Projekt bazy danych (125)
  • Tabele i relacje (125)
  • Sekwencje (130)

Rozdział 5. Tworzenie interfejsu użytkownika w środowisku Oracle 10g (135)

 • Wstęp (135)
 • Pakiety (136)
 • Formularze (139)

Część II Technologie dostępu do Oracle 10g (153)

Rozdział 6. BDE (155)

 • Wstęp (155)
 • Tworzenie połączenia z bazą danych (156)
 • Table (159)
 • Specjalne cechy komponentu Table (161)
 • Metoda Locate (162)
 • Query (164)
 • Zapytania z parametrami (167)
 • Edycja danych (169)
 • Stany zbioru danych (175)
 • Field (176)
 • Dodawanie atrybutów obliczeniowych (179)
 • Tworzenie pól przeglądania (181)
 • Database Form Wizard (183)
 • Używanie SQL Monitora (187)

Rozdział 7. ODBC (191)

 • Wstęp (191)
 • Mechanizm ODBC (191)

Rozdział 8. ADO (197)

 • Wstęp (197)
 • ADOConnection (198)
 • Data Link (202)
 • Uzyskiwanie informacji o strukturze bazy danych (203)
 • Dynamiczne właściwości komponentów ADO (206)
 • ADOCommand (207)
 • ADOTable (211)
 • ADOQuery (212)
 • ADODataSet (215)
 • Położenie i typy kursorów (219)
 • Typy kursorów a metoda RecordCount (221)
 • Typy blokad (221)
 • Indeksy klienta (222)
 • Klonowanie (223)
 • Mechanizm transakcji (224)
 • Transakcje zagnieżdżone (226)
 • XML - eksport i import danych (226)
 • Pliki Advanced Data TableGram (ADTG) (229)
 • Zbiory rekordów odłączonych (229)
 • Pooling połączeń (230)
 • Model aktówki (231)
 • Zakładki (231)

Rozdział 9. dbExpress (235)

 • Wstęp (235)
 • Tworzenie połączenia z bazą danych (236)
 • SQLQuery (237)
 • Edycja danych (241)
 • Monitorowanie bazy danych (251)
 • Pozostałe komponenty zbioru danych (252)
 • Obsługa transakcji (252)
 • ClientDataSet i XML (254)
 • Informacje o bazie danych (257)
 • Metoda SetSchemaInfo (258)

Rozdział 10. ODAC (259)

 • Wstęp (259)
 • Instalacja (259)
 • Komponenty ODAC (261)
 • Tworzenie połączenia z bazą danych (262)
 • OraQuery (263)
 • Atrybuty typu LOB (265)
  • Typ LOB (265)
  • Obsługa atrybutów typu BLOB za pomocą ODAC (266)
 • ODAC i IntraWeb (272)
  • Co to jest IntraWeb? (272)
  • Tworzenie projektu (272)
  • Uruchamianie projektu (273)
  • Tworzenie aplikacji (273)
 • OraSQL (279)

Rozdział 11. Pozostałe komponenty bazodanowe (283)

 • Wstęp (283)
 • DBNavigator (283)
 • Tekstowe kontrolki danych (284)
 • Kontrolki danych dla list (284)
 • DBCheckBox (284)
 • Zastosowanie kontrolek danych (285)
 • Tworzenie niestandardowej siatki (286)
  • Kolorowanie DBGrid (286)
  • Dopasowanie szerokości kolumn (289)
  • Siatka z polem wyboru (290)
  • Siatka pozwalająca na zaznaczanie wielu rekordów (293)
  • Siatka z polem Memo (294)
  • Siatka wyświetlająca obrazki (295)
 • Kontrolki przeglądania (297)
 • Graficzne kontrolki danych (299)
 • DBCtrlGrid (299)
 • Standardowe kontrolki w aplikacjach bazodanowych (301)

Część III Rave Reports - raportowanie baz danych (303)

Dlaczego Rave Reports? (305)

Rozdział 12. Raportowanie za pomocą kodu (307)

 • Wstęp (307)
 • Komponent RvSystem (307)
 • Pierwszy raport (307)
 • Raport kolumnowy (312)
 • Umieszczanie grafiki w raporcie (316)
 • Raportowanie baz danych za pomocą kodu (320)
 • Umieszczanie atrybutów typu BLOB w raportach (325)
 • Umieszczanie wykresów w raporcie (329)
 • Metody rysowania w raportach generowanych za pomocą kodu (332)

Rozdział 13. Podstawy Visual Designera (337)

 • Wstęp (337)
 • Wprowadzenie do Rave Visual Designera (337)
 • Pierwszy raport (339)
 • Komponent RvProject (341)
 • Interakcja z aplikacją (342)
 • Ustawienia globalne (Global Pages) (345)
 • Zmienne po inicjalizacji (Post-Initialize Variables) (348)
 • Druk warunkowy (Conditional Printing) (350)

Rozdział 14. Inteligentna analiza danych w Rave Reports (353)

 • Wstęp (353)
 • Driver Data View (353)
 • Pasma i regiony (356)
 • Dodawanie pól (357)
 • Dodawanie raportu do projektu (357)
 • Pola obliczeniowe w raportach (359)
 • Direct Data View (360)
 • Projektowanie raportu typu Master-Detail (360)

Rozdział 15. Pozostałe komponenty z palety Rave (365)

 • Wstęp (365)
 • RvNDRWriter i RvRenderPreview (365)
 • RvRenderPrinter (367)
 • Zapisywanie raportu w różnych formatach (367)

Dodatki (371)

Skorowidz (373)