My Articles 

Google Android – Programowanie z wykorzystaniem Google Maps
Software Developer's Journal Extra! 34 Biblia programisty

JME na przykładzie – Przelicznik walut na podstawie kursów NBP
Software Developer's Journal Extra! 34 Biblia programisty

Full-Text Search - Wyszukiwanie pełnotekstowe w SQL Server 2005/2008
Software Developer's Journal 07/2009

XML - Wykorzystanie w SQL Server 2005/2008
Software Developer's Journal 07/2009

Database Mail - Konfiguracja i wykorzystanie usługi w SQL Server 2005/2008
Software Developer's Journal 06/2009

Oracle10g: przechowywanie plików multimedialnych w polach typu BLOB
Software Developer's Journal 06/2007

Tworzenie bazy danych DB2 9
Software Developer's Journal Extra 21 DB2 9 Starter Kit

Tworzenie obiektów w Oracle 10g
Software Developer's Journal 11/2006

SQL Server Express 2005 - piszemy aplikację internetową
Software Developer's Journal Extra 20 ASP.NET Starter Kit

Kontrolki serwerowe dostępne w ASP.NET 2.0
Software Developer's Journal Extra 20 ASP.NET Starter Kit

Aplikacje internetowe w Visual Studio 2005
Software Developer's Journal Extra 20 ASP.NET Starter Kit

Logiciel de traitement d’images - Créez-le vous-meme sous Delphi
French .PSD 01/2006

Program do przetwarzania obrazu – zrób go sam w Delphi
.PSD 06/2005

Interfejs webowy do zarządzania plikami danych w Oracle 10g
Software Developer's Journal 11/2005