My Books 

 
SQL Server 2005. Zaawansowane rozwińÖzania biznesowe

 
Oracle 10g i Delphi. Programowanie baz danych